User Cover

Haya Hase Angar

6:43
0 Likes
5 Plays

Ta Yadi Goya Noh

12:22
1 Likes
2 Plays

Ta Yadi Goya Noh

12:22
1 Likes
2 Plays

Laila Majnu Ghon Aashiqan

5:02
0 Likes
5 Plays

Larsha Pekhawar Sithar

3:43
0 Likes
6 Plays

Ashequi Zor Ishnari Zor Ishnari

8:14
0 Likes
6 Plays

Maa Xaan-a Baas Choki Sher

9:39
1 Likes
15 Plays

Maa Xaan-a Baas Choki Sher

9:39
1 Likes
15 Plays

Awa Ta Dunyo Phesitam

8:39
1 Likes
76 Plays

01

Jun

QOQNUZ Bazum

2022-06-01 • 2022-06-04

:: / ::